A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: getimagesize(http://politikaplus.com//upload/images/arhiva/K-L/kazaliste-111.jpg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found

Filename: controllers/home.php

Line Number: 131

Ministarstvo otvorilo raspravu o izmjenama Zakona o kazalištima | Politika+
Kultura

JAVNA RASPRAVA: Ministarstvo otvorilo raspravu o izmjenama Zakona o kazalištima

'Zakonske odredbe i dosadašnja praksa u postupku izbora intendanta nacionalnog kazališta ne daju potpuno rješenje, te stoga Zakon nije funkcionalan.'

Piše: PolitikaPlus

Ministarstvo kulture otvorilo je danas na svojim mrežnim stranicama javnu raspravu o novim izmjenama Zakona o kazalištima kojima se mijenja postupak izbora intendanata, odnosno vršitelja dužnosti intendanta nacionalnih kazališta.

Zakonske odredbe i dosadašnja praksa u postupku izbora intendanta nacionalnog kazališta ne daju potpuno rješenje, te stoga Zakon nije funkcionalan, objašnjava Ministarstvo razloge izmjena zakona.

Prema sadašnjem Zakonu intendante nacionalnih kazališta kojima su osnivači gradovi i županije, imenuje i razrješava predstavničko tijelo osnivača na prijedlog kazališnog vijeća, a potvrđuje ih ministar kulture.

Ministarstvo smatra da se dosadašnja procedura, s obzirom na složenost uvjetovanu sporazumom predstavničkih tijela osnivača, pokazala neučinkovitom u slučaju kada osnivači ne mogu postići sporazum o imenovanju intendanta odnosno vršitelja dužnosti intendanta.

Po novom prijedlogu Zakona ministar kulture će razriješiti intendanta kojemu je istekao mandat i bez javnog natječaja imenovati vršitelja dužnosti, ako se dotadašnjeg intendanta na dan isteka mandata ne razriješi i ne imenuje novog intendanta, odnosno vršitelja dužnosti.

 

Ministarstvo smatra da se dosadašnja procedura, s obzirom na složenost uvjetovanu sporazumom predstavničkih tijela osnivača, pokazala neučinkovitom u slučaju kada osnivači ne mogu postići sporazum o imenovanju intendanta odnosno vršitelja dužnosti intendanta.

Isto tako, ministar kulture imat će ovlast imenovati vršitelja dužnosti intendanta nacionalnog kazališta i u drugim slučajevima u kojima intendantu prestaje mandat, a kada osnivači ne postupe u skladu s odredbama zakona.

Mijenja se i članak zakona koji se odnosi na javna kazališta i javne kazališne družine kojima su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Po novom prijedlogu, ako na dan prestanka mandata ne razriješe ravnatelja kazališta ili kazališne družine i imenuju sporazumno novog ravnatelja, odnosno vršitelja dužnosti, ravnatelja kojemu je prestao mandat razriješit će predstavničko tijelo osnivača s većinskim udjelom, a na prijedlog kazališnog vijeća. Ono će, isto tako, imenovati novog ravnatelja, odnosno vršitelja dužnosti ravnatelja javnog kazališta ili javne kazališne družine.

Ravnatelja javnog kazališta kojemu je osnivač ili suosnivač država imenovat će i razrješavati ministar kulture uz prethodno pribavljeno mišljenje suosnivača, a ako suosnivač ne dostavi svoj prijedlog u ruku od osam dana, ministar će imenovati i razrješiti ravnatelja bez pribavljenog mišljenja.

Predloženim rješenjem, poštujući postojeće zakonsko rješenje kojim se određuju tijela nadzora nad radom nacionalnih i drugih javnih kazališta, osigurat će se nesmetano funkcioniranje javnih kazališta u budućnosti, osobito onih koji imaju više osnivača, koji se ne mogu sporazumjeti o imenovanju intendanta odnosno ravnatelja javnog kazališta, objašnjava Ministarstvo.

Ovim zakonskim prijedlogom, navodi Ministarstvo, otklanjaju se poteškoće uočene u provedbi Zakona od njegova donošenja 2006. do danas.

Ministarstvo poziva predstavnike zainteresirane stručne javnosti da dostave svoje načelne primjedbe i prijedloge na cjelokupni tekst, kao i konkretne prijedloge na pojedine članke predložene u Prijedlogu nacrta, uz jasna obrazloženja i to putem obrasca sudjelovanja.

Sugestije i prijedloge može se uputiti na adresu javna.rasprava-kazaliste@min-kulture.hr najkasnije do 2. veljače 2014. godine.

Rezultati internetskog savjetovanja bit će objavljeni na mrežnim stranicama Ministarstva.

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

KAZALIŠTE, Ministarstvo kulture, ZAKON O KAZALIŠTU