Mojbiz

AZTN: Za državne potpore u 2010. godini 9,4 milijarde kuna

Prosječni iznos državne potpore po zaposlenom je s oko 6.000 kuna u 2009. u 2010. godini povećan na oko 6.800 kuna.

Piše: PolitikaPlus

Državne potpore u Hrvatskoj u 2010. godini iznosile su 9,4 milijarde kuna, što je rast od 8 posto u odnosu na godinu prije, udio potpora u BDP-u bio je 2,8 posto, a prosječni iznos državne potpore po zaposlenom je s oko 6.000 kuna u 2009. u 2010. godini povećan na oko 6.800 kuna.

Podaci su to iz Godišnjeg izvješća o državnim potporama za 2010. koje je Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja objavila na svojim internetskim stranicama navodeći da ni u 2011. godini, po preliminarnim procjenama, nije došlo do značajnije promjene iznosa ni strukture potpora.

Izvješće o državnim potporama za 2010. Vijeće AZTN-a je usvojilo u prosincu 2011. i dostavilo ga Hrvatskom saboru.

U strukturi potpora, sektorske potpore iznose 4,1 milijardi kuna (44,2 posto), potpore poljoprivredi i ribarstvu su 4 milijarde kuna (42,7 posto), a potpore za horizontalne ciljeve (regionalni razvoj, malo i srednje poduzetništvo, istraživanje i razvoj, zapošljavanje) ukupno su bile 1,2 milijarde kuna ili 13,1 posto.

U okviru dodijeljenih sredstava za sektorske potpore u 2010. se najviše izdvajalo za sektor prometa, 1,5 milijardi kuna, pri čemu je riječ o državnim potporama kojima se pomaže poslovanje trgovačkih društava kao što su Hrvatske željeznice za koje je izdvojeno oko 850 milijuna kuna, ili potpore Croatia Airlinesu preko 280 milijuna kuna i Jadroliniji preko 300 milijuna kuna. Nadalje, za brodogradnju je izdvojeno 1,2 milijarde kuna, a za radiotelevizijsko emitiranje (HRT) 1,18 milijarde kuna.

Izvješće, stoga, navode iz Agencije, pokazuje da u Hrvatskoj i dalje dominira naslijeđeni sustav potpora kojim se najveći dio sredstava za potpore još uvijek usmjerava na specifične sektore poput poljoprivrede i prometa, brodogradnju, te za obavljanje usluga od općeg interesa, kako u nekim prometnim sektorima (pomorski linijski promet, zračni promet), tako i u slučaju javne televizije.

Kada se iz ukupno dodijeljenih potpora isključe potpore poljoprivredi i ribarstvu, čiju dodjelu ne kontrolira Agencija, potpore sektoru industrije i usluga su u 2010. godini iznosile 5,4 milijardi kuna.

Najveći udio u tim potporama pritom su imale sektorske potpore (77 posto), dok se na poticaje usmjerene na horizontalne ciljeve, uključivo i regionalni razvoj odnosi svega 23 posto.

Primjerice, za regionalne potpore izdvojeno je 309,2 milijuna kuna, za istraživanje i razvoj i inovacije oko 168 milijuna kuna, male i srednje poduzetnike oko 171 milijun kuna, za zapošljavanje 93 milijuna, itd.

Izvješće Agencije sadrži i procjenu o kretanjima potpora u 2011. godini. Premda se radi o preliminarnoj procjeni, ipak je na temelju programa potpora i pojedinačnih potpora odobrenih u 2011., kao i onih već ranije odobrenih, vidljivo da ni u prošloj godini nije došlo do značajnije promjene iznosa, a ni strukture potpora u Republici Hrvatskoj, navode iz Agencije.

I u ovom je Izvješću Agencija ukazala na veliki broj davatelja potpora, samo na razini države ih je dvadesetak, pri čemu velika usitnjenost potpora dovodi u pitanje učinkovitost sustava. Zato smatra kako je potrebno osmisliti model praćenja učinaka dodijeljenih potpora. Agencija će izraditi jedinstveni naputak kojim će utvrditi kriterije i mjerila za praćenje učinkovitosti potpora, a krajnja svrha takvog modela je utvrditi odnos između ostvarenih konkretnih rezultata i uloženih državnih sredstava kako bi se sustav kvalitetno vrednovao.

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

DRŽAVNE POTPORE, AZTN