Zagreb

ODGOVOR: Bandić Holdingu: Predloženo povećanje cijena ZET-a je previsoko

'Na temelju izračuna Ureda proizlazi da prosječno povećanje cijena iznosi 52%.'

FOTO: Milan Bandić
Piše: PolitikaPlus

Grad Zagreb, odnosno Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo javnim je dopisom poručio Holdingu da ne prihvaća povećanje cijena prijevoza ZET-a te moli da Holding još jednom razmisli. Dopis kojeg potpisuje Ladislav Prežigalo prenosimo u cijelosti.

 

Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo zaprimio je dana 11.siječnja 2012.Vaš zahtjev, broj: ZGH-UU3-12-004/3 od 05 .siječnja 2012., za pribavljanje prethodne suglasnosti za promjene cijena prijevoza putnika u javnom prometu od 1. veljače 2012..zaprimio je dana 11.siječnja 2012.Vaš zahtjev, broj: ZGH-UU3-12-004/3 od 05 .siječnja 2012.

 

Na temelju odredbama čl. 21.st.5. Zakona o komunalnom gospodarstvu prijava cjenika obvezno sadrži predloženu novu cijenu usluge i njezinu strukturu, te razloge promijene cijene s detaljnim obrazloženjem i kalkulacijom. Stoga je potrebno da Vaš zahtjev dopunite planiranom strukturom voznih karata po postojećim i predloženim novim cijenama iz koje će proizići planirani prihod od prijevoza putnika u 2012. naveden u koloni 4 tabelarnog pregleda ZET Račun dobiti i gubitka 2010. i 2011. od 574.243.000 kn i na temelju čega se može utvrditi prosječno povećanje cijena prijevoza putnika u javnom gradskom prometu.

 

Isto je potrebno što je u Vašem zahtjevu navedeno prosječno povećanje cijena od 39,97%, a na temelju izračuna Ureda na temelju predočenih elemenata proizlazi da prosječno povećanje cijena iznosi 52%.

Pri donošenju konačne odluke o navedenom zahtjevu treba uzeti u obzir svu ozbiljnost gospodarskog stanja, kao i socijalnu osjetljivost pitanja u vezi povećanja cijena prijevoza putnika u javnom prometu te nužne posljedice za korisnike ove usluge: gospodarstvenike kojima se povećavaju troškovi poslovanja kroz rast troškova prijevoza zaposlenika s jedne strane, te građane kroz opterećenje njihovog životnog standard s druge strane. Stoga smatramo da je predloženo povećanje cijena previsoko i tražimo da ga još jedanput preispitate.

Shodno navedenom, kao i činjenici da nije donesen Plan poslovanja Društva za 2012. podneseni zahtjev za pribavljanje prethodne suglasnosti za promjene cijena prijevoza putnika u javnom prometu treba dopuniti i očitovanjem Nadzornog odbora i Skupštine Društva o predmetnom zahtjevu.

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

zagrebački holding, zet, grad zagreb, milan bandić