Kultura

LIKOVNA SCENA: Ciklus ulja s motivima Grada Josipa Pina Trostmanna

Piše: Miroslav Pelikan

Dubrovnik, Grad, ključni je motiv istaknutog hrvatskog likovnog umjetnika, akademskog slikara iznimnog ugleda, autora izvanrednog opusa, Josipa Pina Trostmanna.

Slikar je rođen u središtu svoga motiva, cijeli život boravi u njemu i koliko znam,nerado ga i nakratko napušta.

Dubrovnik mu je sve i pruža mu sve, nepotrošivo nadahnuće u kreiranju ciklusa  u ulju na platnu,različitih formata,tijekom niza godina,pa i sada u najnovijoj atelijerskoj produkciji.

Trostman na svojim uljima oživotvoruje raznovrsne teme stvarajući kompozicije prekrivene nevidljivim fluidom svečanosti,dostojanstvenih  atmosfera, utišanih kolora kroz koje promiče svjetlost,od zanimljive arhitekture do privlačnih vrtova prošaranih sjenama,preko mora koje nježno grli Grad i okolnih krajobraza.

Osobito se ističe bjelina drevnih zidova tajanstvene moći i čvrstine, palača i kuća,zdanja s dugom poviješću.

Ttrostmannov karakteristični vibrantni kolor nazočan je kontinuirano u cijelini novoga ciklusa,jasno potvrđujući ideju,kako je boja život, elementarni vitalitet.

Svaka slika iz ovoga impresivnoga ciklusa priča je za sebe jer doista,svaki četvorni metar Grada ima svoju vlastitu priču,svoj dio povijesti,svoja osobita događanja.

Na Trostmannovim slikama dominiraju boje u svekolikim motivima prostora življenja na obali,pored mora,drveća i biljaka,svjetla i sjena.

Ciklus slika posvećen Gradu i njegovom hodu kroz vrijeme i sadašnjem trenutku  obasjanog svjetlošću.

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

Josip Pino Trostmann, slike, slikarstvo