Energetika

KARLOVAC: Visoki upravni sud poništio odluke o prihvatljivosti gradnje mini HE Primišlje na Korani

Piše: PolitikaPlus/Hina

Visoki upravni sud poništio je prvostupanjsku presudu Upravnog suda u Rijeci te rješenja Karlovačke županije i Ministarstva zaštite okoliša i energetike kojim se izgradnja mini hidrocentrale Primišlje proglašava prihvatljivom za područje rijeke Korane, izvijestila je u petak karlovačka ekološka udruga Eko Pan.

 Iz eko udruge smatraju tu presudu, koja je donesenu krajem listopada, a udruzi je dostavljena ovog tjedna, pobjedom javnog interesa za zaštitu rijeke Korane.

Naime, u slučaju mHE Primišlje, kaže Denis Frančišković, Visoki upravni sud potvrdio je stajalište Eko Pana da su sva nadležna tijela koja su odlučivala u ovom postupku, od Karlovačke županije, preko Ministarstva zaštite okoliša i energetike, do Upravnog suda u Rijeci „propustila utvrditi procjenu kumulativnih učinaka izgradnje svih planiranih hidroelektrana na Korani“. Daljnja gradnja mHE Primišlje "neće biti moguća bez prethodne kumulativne procjene o utjecaju tog i ostalih planiranih zahvata na prirodno stanje rijeke Korane", dodao je.

 „Za migraciju i život riba nije isto nailazi li riba na svom staništu na jedan slap male hidrocentrale ili na njih sedam u nizu, a do sada se Karlovačka županija ponašala isključivo kao servis za zadovoljavanje interesa pojedinih investitora, ne prirode, iako bi prvenstvenu pozornost trebali dati javnom interesu, očuvanju rijeka“, rekao je Frančišković. Pozvao je Karlovačku županiju da temeljem ove pravomoćne presude u što kraćem roku pokrene izmjene prostornog plana županije, kojima će odbaciti štetne projekte koji ugrožavaju naše rijeke.

 Prostornim planom Karlovačke županije na rijeci Korani predviđena je gradnja sedam malih hidroelektrana, a Eko Pan podnio je pet tužbi na postojeće projekte za tri zahvata na Korani u dva na Kupi, dok su Grad Slunj i Općina Barilović dali primjedbe na Prostorni plan, da se iz njega izbace „rezervirane površine za gradnju hidrocentrala, serije malih i mini elektrana, odnosno brisanje mogućnosti izgradnje mini hidroelektrana Puškarići, Primišlje, Barilović i VES (vodno energetska stepenica) Lučica“.

Vijećnici Živog zida u Županijskoj skupštini karlovačke županije zatražili su tijekom ove godine da se iz Prostornog plana ukloni mogućnost izgradnje hidroelektrana, jer to traže stanovnici toga područja, budući da je gradnja hidrocentrala samo u interesu investitora, a protiv interesa općina i gradova koji žele razvijati turizam.

Za brisanje se na Županijskoj skupštini, shodno odluci slunjskog Gradskog vijeća bori i vijećnik vladajućeg HDZ-a Tomislav Magdić, posebno za brisanje hidrocentrala u Bariloviću i Lučici i to, kako kaže, „zbog ekologije i demografskih problema slunjskog kraja, koji u ljepotama svojih rijeka i razvoju turizma vidi spas“.

Frančišković ocjenjuje da vrlo loša iskustva s realiziranim projektima u Karlovačkoj županiji, HE Lešće na rijeci Dobri, mHE Ilovac na Kupi i mHE Dabrova dolina 1 na Mrežnici, dokazuju kako je dosadašnji pristup ovom problemu promašen te dovodi do trajnog ugrožavanja i gubitka biološke raznolikosti naših rijeka.

Ova je pravomoćna presuda rezultat višegodišnje sustavne kampanje, te posebno od 2015. i regate „Korana“ od Lučice do Barilovića, kada je Denis Frančišković najavio borbu kroz institucije da bi se uvidjelo da je „količina dobivene električne energije objektivno mala, a šteta za biološku raznolikost i turistički potencijal velika, te da je šteta od malih hidroelektrana na malim rijekama ista šteti velikih hidroelektrana na velikim rijekama, posebno zbog kumulativnog utjecaja“.

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

eko pan, karlovac, visoki upravni sud, korana