Zagreb

ZAVRŠETAK OGRJEVNE SEZONE 2017./2018. : Najava radova na toplinskim sustavima

Piše: PolitikaPlus

HEP-TOPLINARSTVO će do kraja ovog tjedna podesiti automatsku regulaciju u toplinskim podstanicama na ljetni režim rada, čime će završiti ogrjevna sezona 2017./2018. u gradovima Zagrebu, Osijeku, Sisku, Velikoj Gorici, Samoboru i Zaprešiću.  U razdoblju izvan ogrjevne sezone provest će se revitalizacija 7,6 km postojeće distribucijske toplinske mreže te će se izgraditi oko 5,2 km nove mreže.

 

„U protekloj sezoni grijanja za približno 126.000 krajnjih kupaca osigurali smo kontinuiranu i kvalitetnu isporuku toplinske energije. Nekoliko kvarova na vrelovodnoj mreži uzrokovalo je kraće prekide isporuke toplinske energije koji su brzom intervencijom naših radnika sanirani u najkraćem mogućem roku. S ciljem povećanja sigurnosti, kvalitete i ekonomičnoti isporuke toplinske energije, HEP-TOPLINARSTVO će tijekom ljeta revitalizirati dijelove vrelovodne, toplovodne i parovodne trase, pri čemu prioritet imaju najstariji i najugroženiji dijelovi. Osim revitalizacije, u gradu Zagrebu ćemo izgraditi nove dionice vrelovodne trase. Radovi će uzrokovati kratke prekide u opskrbi potrošnom toplom vodom o čemu će krajnji kupci biti pravovremeno obaviješteni. Krajnji kupci imaju mogućnost provoditi radove na unutarnjim instalacijama grijanja u svojim stanovima i poslovnim prostorima sve do početka rujna, kada sustav u svakoj zgradi moramo početi pripremati za početak nove ogrjevne sezone.“ izjavio je Zdravko Zajec, direktor HEP-TOPLINARSTVA.

 

Prije izvođenja radova na unutarnjim instalacijama grijanja potrebno je isprazniti pogonsku vodu iz sustava grijanja zgrade, što obavljaju isključivo radnici HEP-TOPLINARSTVA na pisani zahtjev predstavnika suvlasnika ili upravitelja zgrade. HEP-TOPLINARSTVO savjetuje suvlasnicima zgrade da se međusobno dogovore o zajedničkom terminu izvođenja radova, kako bi se izbjeglo višestruko pražnjenje i punjenje instalacija pogonskom vodom. Obavijest o terminu pražnjenja i ponovnog punjenja sustava grijanja biti će istaknuta na ulaznim vratima ili oglasnim pločama zgrada. Nakon završetka svih radova na unutarnjim instalacijama, predstavnik suvlasnika treba dostaviti HEP-TOPLINARSTVU pisanu potvrdu da je sustav spreman za prihvat toplinske energije. HEP-TOPLINARSTVO će potom napuniti instalacije pogonskom vodom, pri čemu se preporučuje otvoriti ventile na svim radijatorima u zgradi te da suvlasnici zgrade, paralelno s punjenjem sustava, organiziraju i odzračivanje unutarnjih instalacija.

 

Ogrjevna sezona 2018./2019. započet će najranije 15. rujna 2018. u skladu s vremenskim uvjetima.

 

(Na sljedećim stranicama se nalazi popis planiranih radova na revitalizaciji i izgradnji toplinskih sustava.)

 

Kontakt: [email protected]

RADOVI NA REVITALIZACIJI I IZGRADNJI TOPLINSKE MREŽE U  ZAGREBU 2018. GODINE                                                                                                                                                          (revitalizacija oko 1,9 km postojeće trase te izgradnja oko 5,2 km nove trase)

Redni broj

Naziv gradilišta

Opis radova

1.

Revitalizacija vrelovodnih ogranaka i priključaka u naselju Gajnice – Dionica 1

Revitalizacija vrelovoda u naselju Gajnice, duljina trase – 480m, u Ulici Medpotoki do okna Š.573 i do okna Š.576, uključivo kućne priključke

2.

Revitalizacija vrelovodnih ogranaka i priključaka u naselju Gajnice – Dionica 3

Revitalizacija vrelovoda u naselju Gajnice, duljina trase – 365m,

od okna Š.578 do okna Š.583, uključivo kućne priključke

3.

Revitalizacija vrelovodnih ogranaka i priključaka u naselju Gajnice – Dionica 5

Revitalizacija vrelovoda u naselju Gajnice, duljina trase – 500m,

od okna Š.574, uključivo kućne priključke

4.

Revitalizacija vrelovodnih ogranaka i priključaka u naselju Gajnice – Dionica 6

Revitalizacija vrelovoda u naselju Gajnice, duljina trase – 420m,

od točke T1 do novog okna Š.595, uključivo kućne priključke

5.

Revitalizacija vrelovodnih ogranaka i priključaka u naselju Gajnice – Dionica 7

Revitalizacija vrelovoda u naselju Gajnice, duljina trase – 115m,

od postojećeg vrelovoda 2xDN 200, uključivo kućne priključke

6.

Izgradnja vrelovoda TETO-Južna Dubrava - DIONICA 3 FAZA 1 - Avenija Gojka Šuška do Š.1

Izgradnja magistralnog  vrelovoda 2xDN500, duljina trase – 760m

7.

Izgradnja vrelovoda TETO-Južna Dubrava - DIONICA 3 FAZA 2 - od Š.1 do Jadran filma

Izgradnja magistralnog  vrelovoda 2xDN500, duljina trase – 770m

8.

Izgradnja vrelovoda TETO-Južna Dubrava - DIONICA 3 FAZA 3 - od Jadran filma do Grižanske

Izgradnja magistralnog  vrelovoda 2xDN500, duljina trase – 790m

9.

Izgradnja vrelovoda TETO-Južna Dubrava - DIONICA 3 FAZA 4 od križanja Grižanske ulice i Malekove ul. do Ul. M. Deanovića

Izgradnja vrelovodnih ogranaka i priključaka, duljina trase – 800m

10.

Izgradnja vrelovoda TETO-Južna Dubrava - DIONICA 3 FAZA 5 - od križanja Grižanske ul. i Ul. Križnog puta do Ul. Hrvatskog proljeća

Izgradnja vrelovodnih ogranaka i priključaka, duljina trase – 630m

11.

Izgradnja vrelovoda TETO-Južna Dubrava - DIONICA 3 FAZA 6 - od križanja Grižanske ul. i Ul. Križnog puta do Ul. M. Gavazzija

Izgradnja magistralnog  vrelovoda, duljina trase – 780m

12.

Izgradnja vrelovoda 2xDN200 u Ulici Prisavlje

Izgradnja vrelovoda 2xDN 200 od okna Š.259A do okna Š.247 u Ulici Prisavlje, duljina trase – 390m

13.

Izgradnja vrelovoda 2xDN200 u Ulici Prisavlje

Izgradnja vrelovoda 2xDN 125 od okna Š.241 do okna Š.252. u Ulici Prisavlje, duljina trase – 320m

14.

Izmještanje vrelovoda na lokaciji Trg S. Radića

Izmještanje magistralnog vrelovoda 2xDN400, duljina trase – 120m, zbog izgradnje SPOMENIKA DOMOVINI

15.

Izmještanje parovoda u Lovinčićevoj ul.

Izmještanje magistralnog parovoda DN500, duljina trase – 400m

 

RADOVI NA REVITALIZACIJI I IZGRADNJI TOPLINSKE MREŽE U VELIKOJ GORICI 2018. GODINE

(revitalizacija oko 1,8 km postojeće toplovodne trase)

Redni broj

Naziv gradilišta

Opis radova

1.

Zamjena toplovodne mreže između kotlovnica u

Magdalenićevoj 3, K.D.Zvonimira 9 i Cvjetnom naselju 18 u Velikoj Gorici

Postojeća toplovodna mreža između kotlovnica u Magdalenićevoj 3, K.D.Zvonimira 9 i Cvjetnom naselju 18 u Velikoj Gorici u duljini od 1800 m

 

 

RADOVI NA REVITALIZACIJI I IZGRADNJI TOPLINSKE MREŽE U SAMOBORU 2018. GODINE

(revitalizacija oko 0,5 km postojeće toplovodne trase)

Redni broj

Naziv gradilišta

Opis radova

1.

Zamjena toplovodne mreže između kotlovnice u Hebrangovoj 26 i TS u D.Ilirske 6

Postojeća toplovodna mreža između kotlovnice u Hebrangovoj 26 i TS u D.Ilirske 6 u duljini od 500 m

 

 

RADOVI NA REVITALIZACIJI DISTRIBUCIJSKE TOPLINSKE MREŽE U  OSIJEKU 2018. GODINE                                                                                                                                                          (revitalizacija oko 2,3 km postojeće trase)

Redni broj

Naziv gradilišta

Opis radova

1.

Revitalizacija vrelovodne mreže u Osijeku 2018 godina

Zamjena vrelovodnog raspleta na Drvljaniku, u Vijencu A. Cesarca, Vijencu Sutjeske, Radićevoj ulici, Strossmayerovoj ulici te rasplet u HŽ. Dimenzije od NO40 do NO150. Duljina trase 2.229 m.

2.

Revitalizacija vrelovodne mreže u Osijeku na Sjenjaku i Vijencu Murse

Zamjena vrelovodnog raspleta na Sjenjaku i Vijencu Murse započela je u 2017. godini i dio radova će se izvesti  u 2018. godini.

3.

Zamjena magistralvog parovoda prijelaz pruga INA

Zamjena magistralnog parovoda prijelaz pruga INA. Dimenzije NO300. Duljina trase 60 m.

4.

Revitalizacija parovodne mreže u Osijeku
Žito-TE TO

Zamjena magistralnog parovoda Žito - TE-TO započela je u 2017. godini i dio radova će se izvesti  u 2018. godini.

 

RADOVI NA REVITALIZACIJI DISTRIBUCIJSKE TOPLINSKE MREŽE U SISKU 2018. GODINE

(revitalizacija oko 1,1 km postojeće trase )

Redni broj

Naziv gradilišta

Opis radova

1.

Revitalizacija vrelovodnog razvoda u naselju Brzaj

Zamjena ukupno 320 m postojeće trase magistralnog vrelovoda predizoliranim cijevima u naselju Brzaj od okna kod TS Brzaj do okna BS12 u Ulici Tina Ujevića 27. Dimenzija vrelovoda je DN 350.

2.

Revitalizacija vrelovodnog razvoda u naselju Caprag od KTS Mikrorajon

Zamjena ukupno 500 m postojeće trase vrelovoda predizoliranim cijevima u naselju Caprag od KTS Mikrorajon na adresi A.Hebranga 8 do stambenih kuća u Ulici I.G.Kovačića. Dimenzija vrelovoda  DN 80, DN 65. DN 50, DN 32 i DN 25.

3.

Revitalizacija vrelovodnog razvoda u naselju Brzaj

Zamjena ukupno 280 m postojeće trase vrelovoda predizoliranim cijevima u naselju Brzaj od okna Š01 u Ulici Augusta Šenoe do stambene zgrade BS-2 u Ulici Andrije Kačića Miošiča 15. Dimenzije vrelovoda DN 150, DN 125.

 

 

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

hep toplinarstvo, radovi