Mojbiz

Ministrica Divjak: Strukovno obrazovanje moramo svi zajedno strateški razvijatinja

Piše: Ivana Vranješ

Švicarski model obrazovanja proizvodi visoko kvalificirane zaposlenike koji  su spremni za rad  u skladu s potrebama svog   gospodarstva. Upravo  švicarsko iskustvo  poslužilo je kao inspiracija za projekt“ Modernizacija programa strukovnog obrazovanja i osposobljavanja „koje će provoditi   Ministarstvo znanosti i obrazovanja  u cijeloj Republici  Hrvatskoj, a doprinijet će unapređenju strukovnog  obrazovanja i povezivanju strukovnog  obrazovanja s tržištem rada što vodi do veće zapošljivosti .

Vrijednost projekta je 2,35 milijuna švicarskih franaka ili više od 15 milijuna kuna, a financiran je sukladno  Okvirnom sporazumu  između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije

Ovaj značajan projekt  predstavljen je  u ponedjeljak u  Zagrebu na konferenciji  Ministarstva znanosti i obrazovanja, te Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije , a predstavljene su i projekte aktivnosti .  Ministrica  znanosti i obrazovanja  Blaženka Divjak je rekla kako su  četiri ključna specifična elementa modernizacije sustava  strukovnog  obrazovanja i osposobljavanja. To su  modernizacija strukovnih   kurikuluma u suradnji s poslodavcima, opremanje škola za provođenje oblika učenja temeljenih na radu, unaprjeđenje sustava stručnog usavršavanja nastavnika kao  dijela  sustava osiguravanja kvalitete  strukovnog obrazovanja, te  promocija strukovnog  obrazovanja kao poželjnog  zanimanja koja uključuje i podizanje samopouzdanja učenika strukovnih škola. Ministrica je  spomenula kako će se  u okviru projekta posvetiti velika pažnja promociji privlačnosti strukovnog obrazovanja i to u suradnji s  gospodarstvenicima

 „ Važno je  intenzivirati  procese, metode i postupke koji će osigurati kontinuirano osuvremenjivanje obrazovne ponude u skladu s  potrebama tržišta rada i to razvojem novih pristupa i metodologija usklađenih s promjenama u sustavu  koje osigurava Hrvatski  kvalifikacijski okvir  koji osigurava instrumente  kao što su standard  zanimanja i standard   kvalifikacija kao podlogu za izradu strukovnih kurikuluma . U kreiranju politika važno je imati na umu da strukovno obrazovanje ima funkciju  profesionalnog razvoja kako bi se omogućila bolja prepoznatljivost, održivost , konkurentnost  i mobilnost mladih na tržištu rada u domovini i inozemstvu, odnosno olakšao prijelaz iz obrazovnog sustava na tržište rada „, rekla je ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak. Spomenula je izmjene postojećeg zakona o strukovnom obrazovanju koji je prihvaćen  na Vladi prošli tjedan i imat  će ovaj tjedan prvo čitanje u Hrvatskom saboru

„ U izmjenama i dopunama  Zakona o strukovnom obrazovanju i osposobljavanju omogućit će se razvoj i izrada novih strukovnih kurikuluma kojima se stječu strukovne kvalifikacije potrebne tržištu rada , izrada jednostavnog modela pedagoškog obrazovanja mentora  kod poslodavaca, uspostava boljeg sustava  osiguranja kvalitete te  izgradnja sustava koje će omogućiti cjeloživotno učenje i mobilnost kao i uspostavu regionalnih centara kompetencije „ rekla  je ministrica. Regionalni  centri kompetentnosti bit će dio regionalno distribuirane mreže dostatno opremljenih strukovnih škola  u ciljanim sektorima s visokom razinom stručnosti nastavnika/mentora u svrhu  olakšavanja daljnjeg  razvoja i usklađenosti obrazovnog sustava s potrebama tržišta rada na regionalnoj razini .

 „ Centri će osigurati  mogućnosti obrazovanja i stjecanja kompetencija  i vještina kroz partnerstvo s obrazovnim, gospodarskim i civilnim sektorom  primarno na regionalnoj razini, ali i kroz međunarodnu suradnju sa sličnim centrima u Europskoj uniji“, ističe  ministrica Divjak

Podršku projektu   dala je i Ministrica  regionalnog razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac

„ Ovo je značajan projekt  kojim ćemo u suradnji s našim švicarskim partnerima  zajednički pridonijeti  modernizaciji sustava  trogodišnjeg programa obrazovanja za pojedina zanimanja, unaprijediti će se kapaciteti strukovnih  škola za provedbu odabranih kurikuluma , te osigurati kvaliteta u trogodišnjem programu strukovnog obrazovanja za obrtništvo. Time će se poduprijeti  jačanje veze između  gospodarstva i obrazovnog sektora i čemu govorimo dugo godina. Vjerujem da  će ovaj projekat omogućiti unaprijeđeni sustav prijenosa  znanja i iskustva na mlade ljude te na taj način će osigurati kompetencije kako  bi oni , a i budući poslodavci bili konkurentniji na tržištu rada“, izjavila je ministrica Žalac

Veleposlanik Švicarske  Konfederacije u  Hrvatskoj Stefan  Estermann je rekao da Švicarska ima dugu tradiciju strukovnog obrazovanja

„ U Švicarskoj   dvije trećine mladih koji završavaju školovanje odlaze raditi u taj sektor, a on im pruža 130 različitih zanimanja. Postoje četiri važne točke švicarskog sustava , većina nastave strukovnog obrazovanja odvija se na dva kolosijeka, jedim  dijelom u školi u  učionicama, a jednim dijelom na radnom mjestu kod  partnerskih tvrtki. Švicarska je snažno  fokusirana na tržište rada i zbog toga imamo malu nezaposlenost.  Naš sustav je vrlo  fleksibilan i otvoren, tako da se učenici mogu lako preusmjeriti iz sustava strukovnog obrazovanja i krenuti na studij ili neko usavršavanje. Švicarski sustav temelji se na kolektivnom upravljanju, gdje brojni dionici surađuju kako omogućili to strukovno obrazovanje rekao je Estermann. Naglasio je da Hrvatska već ima sustav strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, ali bilo bi ga mudro unaprijediti i modernizirati

 Konferenciji su  prisustvovali i brojni  ravnatelji strukovnih  škola

 Obrazujemo učenike u pet područja rada u šesnaest zanimanja, od konobara, ekonomiste,  kuhara elektroinstalera CNC operatera, elektromehaničara. Svake godine imamo sve manje učenika, a tazlog tome je i  veliko iseljavanje   obitelji , a nadam se da će se to zaustaviti  i  određenim programima iz  demografije . Ulaganje  u gospodarstvo i obrt je temelj , gdje strukovne škole mogu biti ključne. Najviši je interes učenika  za CNC operatere, a najmanji  za frizere. Mi se trudimo i u ovim mogućnostima izvući najbolje što možemo i kroz  europske projekte i samim  radom u školi. Imamo i pomoćna zanimanja, a među prvim smo školama koja je  u pojedina zanimanja integrirala djecu s posebnim potrebama“, rekao je   Slavko Šokičić, ravnatelj Obrtničko-industrijske škole iz  Županje.

Ravnateljica Obrtničko-tehničke škole iz Ogulina Zrinka Ceranić Jurković  je rekla kako škola  omogućuje obrazovanje i  četverogodišnjem i trogodišnjem programu.

„ Trogodišnji programi su strojobravar, automehaničar, vodoinstalater, frizer, stolar, a četverogodišnji  programi su tehničar za računarstvo, elektrotehničar, i  tehničar za željeznički promet. Imamo sve  manji broj učenika, a najmanje se upisuje za stolare, a najviše za elektrotehničare i tehničare računarstva, dakle četverogodišnje programe. Kroz  manifestaciju Otvorena vrata škole i kroz prezentacije u sklopu Europskog tjedna strukovnih kompetencija želimo potaknuti interes učenika za strukovno obrazovanje, obilazimo i osnovne škole, želimo strukovno obrazovanje približiti i roditeljima i učenicima „rekla je ravnateljica, te je dodala da se strukovna zanimanja u Ogulinu traže, ali učenici ih rijetko upisuju, a u njihovim odlukama važnu ulogu očito imaju i roditelji  koji ih usmjeravaju prema četverogodišnjem obrazovanju.


Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

obrazovanje, mionistrica divljak, STRUKOVNO OBRAZOVANJE