Tehno

Hotel u pećini (FOTO)
Jedan od najboljih primjera arhitekture koja živi u skladu sa svojim prirodnim okruženjem