Tag: "slikar"

LIKOVNA SCENA
Ciklus oslobađanja Mladena Žunjića
LIKOVNA SCENA
Novi ciklus slika Stjepka Mamića
LIKOVNA SCENA
Razgovor s akademskim slikarom Željkom Uremovićem
LIKOVNA SCENA
Novi ciklus Nevena Otavijevića
LIKOVNA SCENA
Izazovni Ciklus kombiniranih tehnika Željka Bubala
LIKOVNA SCENA
Ciklus zagrebačkih motiva Libuše Kirac
LIKOVNA SCENA
Razgovor u atelijeru - slikar Ante Barišić
LIKOVNA SCENA
Krajobrazi Ivana Ivice Marekovića
LIKOVNA SCENA
Magični prostor sjećanja Zorana Šimunovića
LIKOVNA SCENA
Akademski slikar Ivan Ivica Mareković
Izložba slika
Put križa- Ante Čulo
LIKOVNA SCENA
Grad u kojem spavaju anđeli Željka Prsteca
LIKOVNA SCENA
Ciklus izazovnih crteža ugljenom Duška Šibla
LIKOVANA SCENA
Novi ciklus akvarela Bojana Doleneca
LIKOVNA SCENA
Novi opus slikara Vlade Tuđe
Likovna scena
Imaginarij Josipa Trostmanna
LIKOVNA SCENA
Nadahnuti opus slikara Marijana Bingule
LIKOVNA SCENA
More Stjepka Mamića
LIKOVNA SCENA
Muzej anđela Željka Prsteca
LIKOVANA SCENA
Nove apstraktne kompozicije akademskog slikara Ranka Ajdinovića
MLADEN ŽUNJIĆ
Putovanje radoznalog slikara
LIKOVNA SCENA
Osvrt na samostalnu izložbu Mladena Žunjića u Europskom domu
Različitost apstrakcije
Osvrt na novu samostalnu izložbu Mladena Žunjića u zagrebačkom Europskom domu
LIKOVNA SCENA
Mihovil Dorotić - slikar mora
LIKOVNA SCENA
Ante Bakter - slikar vitaliteta
SPLIT
Željko Bubalo nam otkriva sve o novom ciklusu i zašto se ne bavi kiparstvom
LIKOVNA SCENA
Predstavljamo novi ciklus Mihovila Dorotića
LIKOVNA SCENA
Novi ciklus ulja Nevena Otavijevića
LIKOVNA SCENA
Ciklus krajobraza u ulju na papiru Lukše Peke
LIKOVNA SCENA
Razgovor s Josipom Botteri Dinijem,legendom hrvatske umjetnost