Tag: "registar državnih potpora"

HRAM HRVATSKE DEMOKRACIJE ILI TU NEŠTA SLIČNO
Sabor u srijedu o državnim potporama Tim se izmjenama u Zakon dodaju odredbe o transparentnosti državnih potpora te dopunjuju odredbe koje se odnose na registar potpora.