Tag: "fitch"

BANKE
Jesu li se financijska tržišta opametila? Puno je bankovnih menadžera koji ne dijele mišljenje da politika "pazi" na banke.