Tag: "božija čestica"

ZUERICH
CERN nakon renoviranja ponovno pokrenuo Veliki hadronski sudarač CERN je izgradio LHC da bi se testirala različita predviđanja fizike elementarnih čestica uključujući teorijsko postojanje Higgsova bozona.