Zagreb

PRORAČUN: Proračun Zagrebačke županije za 2013. godinu manji za 0,9 posto

Županijska skupština Zagrebačke županije donijela je Proračun za 2013. godinu u iznosu od 293.572.291,00 kuna, a manji je u odnosu na ovu godinu za 0,9 posto.

Piše: PolitikaPlus

Županijska skupština Zagrebačke županije donijela je Proračun za 2013. godinu u iznosu od 293.572.291,00 kuna, a manji je u odnosu na ovu godinu za 0,9 posto, priopćeno je danas iz Ureda župana Zagrebačke županije.

Kao i u ovoj godini najviše novca – 109.950.639,00 kuna odnosno 37,45 posto ukupnog Proračuna namijenjeno je Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu. U priopćenju je navedena raspodjela sredstava za veće odjele, pa je tako Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb predviđeno 38.782.503,00 kuna, za Upravni odjel za gospodarstvo 26.885.375,00 kuna, za Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo 21.259.000,00 kuna, dok je za Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu namijenjeno 20.419.000,00 kuna.

Župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić istaknuo je kako je ovako postavljen Proračun realan i ostvariv te da Županija i u idućoj godini ne planira rashodovati više od onoga što uprihodi.

"U odnosu na 2012. planirali smo gotovo 23 posto više sredstava u Upravnom odjelu za gospodarstvo", kazao je Kožić, naglasivši kako je Zagrebačka županija jedna od rijetkih, ako ne i jedina u Hrvatskoj, koja je u proračunu za 2013. planirala preko 21 milijun kuna za izradu dokumentacije za povlačenje sredstava iz EU fondova.

Pojasnio je i kako su ove godine značajno smanjena decentralizirana sredstva za školstvo u iznosu od 5,5 milijuna kuna, iako troškovi škola rastu. Iz tog razloga je Zagrebačka županija morala iz vlastitih sredstva osigurati 3 milijuna kuna kako bi omogućila da škole uopće mogu funkcionirati i pokrivati svoje osnovne troškove.

Što se tiče ovogodišnjeg Proračuna, Kožić je rekao da je s 30. studenim ove godine županija uprihodovala 90 posto planiranih sredstava, što znači da će do kraja godine Proračun biti realiziran u 100 postotnom iznosu, što opet govori da je bio realno planiran.

Vijećnici Županijske skupštine primili su na znanje Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Zagrebačke županije za 2011. godinu. Državni ured za reviziju dao je Zagrebačkoj županiji bezuvjetno mišljenje o financijskim izvještajima i poslovanju županije za 2011., a revizija se provodila od 12. lipnja do 2. listopada ove godine. Bezuvjetno mišljenje Zagrebačka županija imala je i u proteklih sedam godina.

Na sjednici je prihvaćen i Prijedlog Izmjene mreže osnovnih škola kojima je osnivač Zagrebačka županija kojom dosadašnja Područna škola Rakitje Osnovne škole Sveta Nedjelja postaje Osnovna škola Rakitje.

Naime, u rujnu ove godine završena je i II. faza izgradnje 31 milijun kuna vrijedne moderne škole u Rakitju, neto površine 3.807 četvornih metara koju pohađa 434 učenika, pa su stvoreni svi preduvjeti da resorno ministarstvo, nakon što zaprimi zahtjev Zagrebačke županije, da pozitivno mišljenje o opravdanosti osnivanja nove škole, priopćio je Ured župana Zagrebačke županije.

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

zagrebačka županija, proračun