Kultura

KNJIŽEVNOST: Objavljena knjiga Roberta Blaževića "Legitimnost, vlast i ideologija"

Piše: PolitikaPlus/Hina

Knjigu Roberta Blaževića "Legitimnost, vlast i ideologija" u kojoj analizira fenomen legitimnosti političkih poredaka i institucija, s osobitim naglaskom na karizmatski oblik legitimnosti, objavila je zagrebačka izdavačka kuća "TIM press".

Blažević u knjizi (329 str.) kroz dva opširnija poglavlja iznosi teorijske postavke o legitimnosti te legitimacijske probleme političkih poredaka. U prvom dijelu dijelu studije obrađuje ključne pojmove ‒ vlast, moć, ideologija i pojam legitimnosti te mijenjanje osnove legitimnosti kroz povijest.

Tematizirao je shvaćanje legitimnosti kod jednog od utemeljitelja suvremene sociologije politike Maxa Webera koji je u središte svojih razmatranja stavljao vlast i legitimnost, ali i shvaćanja kod niza istaknutih teoretičara koji, na neki način, simboliziraju postweberijanska shvaćanja legitimnosti - Niklasa Luhmanna, Juergena Habermasa, Wilhelma Hennisa te Roberta Paula Wolffa.

Blažević je u drugom dijelu knjige izložio probleme legitimnosti empirijskih političkih poredaka: liberalno-demokratskih, nacističkog u Njemačkoj, staljinističkih/socijalističkih te postsocijalističkih poredaka kao i način na koji su dobivali masovnu potporu svojih podanika/građana. 

Analizirao je i legitimacijske probleme političkih poredaka nastalih raspadom socijalističke Jugoslavije, ponajprije Hrvatske i Srbije. "Čini se da njihove legitimacijske probleme valja tražiti u socijalno-psihologijskoj infrastrukturi, odnosno u mentalnom sklopu prosječnog Balkanca. Njegova bitna obilježja su, između ostalog, težnja za vlašću "pod svaku cijenu" i održavanje na vlasti svim mogućim sredstvima, budući da je vlast jedna od temeljnih društvenih vrijednosti", smatra Blažević. Navodi i da je Hrvatska, poput ostalih zemalja Balkana, "do jučer" bila seljačko/agrarna zemlja, a hrvatski narod, narod s pretežito seljačkom kulturom. Pri tome ne postoji tradicija demokratske političke kulture i iskustvo s liberalnim političkim institucijama.

"Balkan je rubno područje orijentalne despocije i od te se činjenice mora poći želimo li osvijestiti probleme s kojima se suočavaju balkanske zemlje. Proces civiliziranja balkanskih prostora i transcendiranje tribalnoga mentaliteta trajat će, zbog niske prosječne obrazovne i kulturne razine stanovništva, te manjkave demokratske političke kulture, desetljećima (možda i stoljećima)", ocjenjuje Blažević.

Robert Blažević (1955.) redoviti je profesor u trajnom zvanju na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci gdje predaje kolegij Upravna znanost i niz drugih srodnih predmeta. Utemeljio je Upravni studij Veleučilišta u Rijeci i od 1998. do 1999. bio v. d. pročelnika studija. Član je Instituta za javnu upravu u Zagrebu i redoviti član Akademije pravnih znanosti Hrvatske. Objavio je veliki broj knjiga, znanstvenih i stručnih radova. Njegove važnije knjige su "Politička vladavina", "Politički poretci i legitimitet", "Upravna znanost", "Karizma", "Politička vlast i karizmatske ličnosti", "Legitimnost političkih poredaka" te "Stigma i karizma".

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

robert blažević, književnost, knjiga