Kultura

Mata CROata: Promjenljive forme skulptura

Piše: Miroslav Pelikan

Mata CROata, akademski kipar, pripadnik je mlađe generacije suvremenih hrvatskih likovnih umjetnika, autor već sada, kompleksnog opusa skulptura u raznim vrstama kamena, poznat ponajprije po svojoj jedinstvenoj produkciji jedara, koja su proizašla iz trokutastog jedra,  latinskog jedra, raširenog po svijetu.

Skulptor je realizirao niz jedara u kamenu, napeta od vjetra, pognuta, posve okomita i ponosna, reklo bi se, uvijek spremna za plov.

U tom se obimnom opusu mogu u posljednje vrijeme opaziti i izrazite transformacije, u kojima klasično jedro prerasta u drugi oblik, od piramidalnih formi do struktura koje odaju dojam javnog spomenika, u malom formatu.

Tako je i u najnovijoj produkciji Mate CROate, jedra su sveprisutni početak , prepoznatljiva ili u cjelini ili u detalju no autor ih mijenja, radi ustrajno na preobrazbi motiva, dajući mu posve drugo značenje.

Možda bi se novi ciklus mogao nazvati „kosim formama“ ,dio opusa označen  diskretnom  nazočnošću kolorističkih mrlja, koje nalikuju tajanstvenom pečatu.

Svakako ciklus se razvija, preoblikujući se sve više u kontinuiranom autorskom istraživanju, kako tema, tako i vrsta kamena.

Novi ciklus upućuje na promišljanje kako se skulptor sve više okreće ka nefigurativnom, nalazeći nove ali i dublje izazove.

Promjenljive forme skulptura Mate CROate rezultat su njegovog nedvojbenog talenta ali i svakodnevnog rada u atelijeru, u svakodnevnom odmjeravanju.

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

miroslav pelikan, kipar, mata croata