Zagreb

Prijave u šest kategorija: Sveučilište u Zagrebu raspisalo natječaj za dodjelu Rektorove nagrade

Piše: PolitikaPlus/Hina

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za tekuću akademsku 2018./2019. godinu, rok za prijave je 3. svibnja, a  nagrade će biti dodijeljene na svečanosti 3. srpnja, kada će biti organizirana i izložba postera na kojima će nagrađeni studenti predstaviti svoje radove.

Na temelju odluke rektora Sveučilišta u Zagrebu Damira Borasa i Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade, na natječaj se mogu prijaviti svi studenti preddiplomskih, diplomskih te integriranih preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu, priopćio je u ponedjeljak Ured za odnose s javnošću Sveučilišta.

Studenti će svoje radove na natječaj prijaviti tako što će popuniti odgovarajuće obrasce na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu https://apps.unizg.hr/rektorova-nagrada, a mogu se prijaviti do 3. svibnja u 16 sati.

Prijave u šest kategorija

Za Rektorovu nagradu studenti mogu prijaviti radove u šest kategorija - za individualni znanstveni i umjetnički rad (jedan ili dva autora), za timski znanstveni i umjetnički rad (tri do deset autora), za individualni ili timski znanstveni i umjetnički rad u području translacijskih istraživanja (jedan do deset autora), za "veliki" timski znanstveni i umjetnički rad (više od deset autora), za posebne natjecateljske uspjehe pojedinaca ili timova (na prijedlog čelnika sastavnice ili rektora) te za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici (na prijedlog čelnika sastavnice ili rektora).

Ne mogu se prijaviti radovi isključivo stručnoga ili preglednoga karaktera ni rad izrađen za neku drugu primarnu namjenu (npr. diplomski rad, rad izrađen za znanstveni skup ili časopis i sl.), ali rad može biti povezan s tom temom. Svaki predloženi rad mora imati mentora koji je zaposlenik Sveučilišta u Zagrebu, ima stupanj doktora znanosti i izabran je u znanstveno-nastavno ili umjetničko-nastavno zvanje.

U skladu s natječajem, studenti su dužni do petka, 3. svibnja 2019. u 16 sati prijaviti rad na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu.

Ispis cijeloga prijavljenog rada u dva primjerka (uključujući i obrazloženje mentora) studenti dostavljaju odgovarajućem povjerenstvu sastavnice, koje će potom svoje prijedloge dostaviti Povjerenstvu za Rektorovu nagradu Sveučilišta u Zagrebu koje će pak odabrane radove i dokumentaciju dostaviti rektoru do srijede 12. lipnja ove godine.

Popis dobitnika Rektorove nagrade za tekuću akademsku godinu bit će objavljen na oglasnim pločama fakulteta i akademija, te na mrežnim stranicama zagrebačkoga Sveučilišta najkasnije tri dana prije svečane dodjele Rektorove nagrade 3. srpnja ove godine.

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

REKTOROVE NAGRADE, SVEUČILIŠTE