Kultura

Miroslav Pelikan: U povodu nove, samostalne izložbe u Rijeci razgovaramo s Maurom Stipanovim

Piše: Miroslav Pelikan

Ugledni suvremeni hrvatski likovni umjetnik, akademski slikar i donedavni profesor na APURI, Mauro Stipanov, krajem prosinca prošle godine predstavio se je s novom samostalnom izložbom u Muzeju grada Rijeke.             

Dvadesetog prosinca prošle godine, predstavljena je u Muzeju grada Rijeke, Vaša nova izložba  ŠETNJA. Riječ je o Odabranim djelima iz Vašega opusa, neizlaganim. Koliko slika čini izložbu, iz kojeg su razdoblja.

­-Izložbu čini cirka stotinjak slika, a idu od 1973 . do kraja 2018.

Što odabrane slike povezuje a što možebitno razdvaja?

- Pa povezuje ih grad,odnosno grad i prostor koji ga okružuje, a to su lukobran (mololongo),Učka, nebo nad Učkom,nebo nad Cresom, i Platane koje se opet nalaze u samom gradu. Znači Kvarnerski( bazen), s tim da sam stare slike rada nadopunio sa novijim vizuram nebodera i velikim zračnim i noćnim vedutama grada. 

Što je ključno u Vašem pristupu  motivu?

-Obično sam te gradske vedute birao po kompozicijskoj privlaćnosti i tražio sam uvijek neobične i ne eksploatirane motive. A i bitan je motiv koji te slikarski inspirira. Kako se Rijeka arhitektonski,odnosno urbanistički (penje), vizura krovova je ona koja je najprisutnija.

Osobito volite motiv Rijeke.

-Kako me arhitektura a i urbanizam od uvijek privlače,i predstavljalju posebnu komponentu mog rada ,grad i njegove palače, u tom slučaju Rijeka sa svojim arhitektonskim karakteristikama ,predstavljali su stalni  ispirativni materijal .

Gestualna apstrakcija i konstruktivizam su Vam posebice bliski.

-Istina , to je ono što je dominiralo moj rad pogotovo kostruktivizam,ali to je prošlost u koju se neću više vraćati.

Što je novo trenutno novo  u atelijeru?

-Završavam nedovršene stvari od ovog lijeta i jednu veliku kompoziciju od tristotinjak malih slika koje čine cjelinu na temu Darwinove evolucije koju zovem "jungla života".

Taj Će rad nadopuniti i zaokružiti rad iz 2014 i 2015 na temu "Smrti" inspiriran jednim dijalogom  Giacomo Leopardi-ja,...( Razgovor F.R. sa svojim mumijama). Rad je kompletiralo pedesetak slika njegovih poezija. Konačno radi se o dihotomiji ( Smrt i Život).

Planovi

-Nemam običaj planirati previše unaprijed, znam da je muzej u pregovorima  oko preseljenja izložbe u neke druge gradove i Italije, a ostalo kako dođe.

Kako vidite, doživljavatev domaću likovnu produkciju?

- Domaću likovnu scenu doživljavam sada,kao uostalom i zadnjih 40 tak. godina polariziranu u dva smjera, jedna , koja sebe smatra avangardnom i suvremenu i drugu koja zastupa nekakvu tradicionalnu,klasičnu poziciju. Takva je situacija i u teoriju umijetnosti ,a ....i ne samo u umjetnosti. Polarizirani su to stavovi koji ne prikazuju pravo stanje u uijetnosti,a to je ,.... svjedoci smo da se za umjetnost zanima sve manje i manje ljudi. To je možda fenomen današnjice...te nove ( umjetnike) možda možemo sagledavati i kao (kreativni pojedinci)koji rade  sofisticirane programe  i šalju svemirske brodove u zvjezdane prostore.

Iz povijesti znamo da se nijedna promjena nije desila preko noći,-prema tome slikar će se i dalje....a i kažu da treba pozitivno razmišljati i biti optimistični.

 


Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

Miroslav Pelikan, mauro stipanov