Zagreb

ZAGREB: Skupština podržala sklapanja dodataka ugovorima o dugoročnim kreditima i reprograme

Piše: PolitikaPlus/Hina

Zastupnici zagrebačke Gradske skupštine na sjednici u ponedjeljak podržali dva zaključka o sklapanju dodatka ugovora o dugoročnom kreditu uz povoljnije uvjete te zaključak o reprogramu dvaju dugoročnih kredita kod Erste banke. 

Grad Zagreb je, sklopio 27. prosinca 2013. sa Zagrebačkom bankom Ugovor o dugoročnom kreditu za iznos od 150.000.000 kuna u protuvrijednosti u eurima, uz primjenu srednjeg tečaja HNB uz kamatnu stopu šestomjesečni EURIBOR + fiksna marža 5,357 p.p. godišnje po dospijeću u visini važeće zakonske zatezne kamatne stope. Prema predloženom zaključku, Grad Zagreb i Zagrebačka banka će ugovoriti da će se preostali dug po kreditu u iznosu od 2.456.388 eura otplatiti uz prethodnu konverziju u kunski kredit prema srednjem tečaju HNB-a na dan sklapanja dodatka ugovora o kreditu. I to uz fiksnu kamatnu stopu 2,20 posto godišnje, godišnje uz pretvorbu u kunski kredit po dospijeću u visini važeće zakonske zatezne kamatne stope.

Nadalje, Grad Zagreb je, na temelju Zaključka o zaduživanju Grada Zagreba i suglasnosti Vlade RH sklopio 16. prosinca 2014. sa Zagrebačkom bankom Ugovor o dugoročnom kreditu za iznos od 190.000.000 kuna u protuvrijednosti EUR, uz primjenu srednjeg tečaja HNB uz kamatnu stopu šestomjesečni EURIBOR + fiksna marža 4,457 p.p. godišnje po dospijeću u visini važeće zakonske zatezne kamatne stope. Na temelju zaključka, Grad Zagreb i Zagrebačka banka d.d. sklopit će dodatak ugovoru kojim će ugovoriti da će se preostali dug koji na dan 31. ožujka 2018. iznosi 9.299.171 EUR, otplaćivati uz prethodnu konverziju u kunski kredit po tečaju HNB-a na dan sklapanja dodatka ugovoru u kunskoj protuvrijednosti fiksnu kamatnu stopu od 2,20 posto godišnje.

Zaključak o reprogramu odnosi se na kredite koje su  Grad Zagreb i Erste&Steiermärkische Bank d.d. sklopili 15. prosinca 2015. prema Ugovoru o dugoročnom kreditu na temelju Zaključka o zaduživanju Grada Zagreba i suglasnosti Vlade RH na iznos od 190.000.000 kuna uz valutnu klauzulu u eurima i 23. prosinca 2016. prema Ugovoru o dugoročnom kreditu uz suglasnosti Vlade RH na iznos od 200.000.000 kuna.

Preostali neotplaćeni iznos prvog kredita koji na dan 31. ožujka 2018. iznosi 15.534.117 EUR, reprogramirat će se uz valutnu klauzulu u eurima i kamatnu stopa koja je zbroj šestomjesečnog EURIBOR-a i pripadajuće marže 2,7 posto godišnje, stoji u zaključku.

Preostali neotplaćeni iznos kredita po drugom kreditu koji je na dan 31.ožujka 2018. iznosio 175.000.000 kuna reprogramirat će se u konverzijom u kunama uz kamatnu stopu koja je zbroj prinosa koje je po Trezorskim zapisima Ministarstva financija na 182 dana i pripadajuće marže 0,98 posto godišnje.

U raspravi zastupnik Zvane Brumnić (SDP) upitao je koji su glavni projekti u Zagrebu ostvareni u prošloj godini u kojoj je zabilježen gubitak od 385 milijuna kuna. Nisu ostvareni, a gubici su nastali, ustvrdio je i upitao što se radilo.

Podsjetio je kako su za ovu godinu predviđeni projekti rekonstrukcije rotora Remetinec i izgradnje sljemenske žičare te upozorio da bi prema tome ovogodišnji gubitak mogao biti i milijardu kuna. "Bandić njegova koalicija, vode grad u propast",smatra Brumnić.

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

KREDITI, REPROGRAM SKUPŠTINA, ZAGREB