Tvrtke

NACIONALNI AVIOPRIJEVOZNIK: Postignut dogovor Uprave i sindikata Croatia Airlinesa, otkazan najavljeni štrajk za 8. kolovoza

Kolektivni pregovori o novom kolektivnom ugovoru s oba reprezentativna sindikata (ORCA i SHS ZUZ) nastavit će se 1. rujna ove godine s ciljem da se isti završe do 31. prosinca 2017.g. Ministarstvo se ponudilo biti koordinator, što su obje strane prihvatile kao konstruktivan prijedlog.

Piše: PolitikaPlus

Na današnjem sastanku u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture postignut je dogovor između Uprave Croatia Airlinesa i predstavnika sindikata ORCA o tome da se najavljeni štrajk 8. kolovoza otkazuje.
 
Kolektivni pregovori o novom kolektivnom ugovoru  s oba reprezentativna sindikata (ORCA i SHS ZUZ) nastavit će se 1. rujna ove godine s ciljem da se isti završe do 31. prosinca 2017.g.  Ministarstvo se ponudilo biti koordinator, što su obje strane prihvatile kao konstruktivan prijedlog.
 
U skladu s tim, svi letovi u utorak, 8. kolovoza ove godine i nadalje obavit će se prema planiranom redu letenja, vlastitim zrakoplovima. U Croatia Airlinesu učinili smo sve kako naši putnici ne bi osjetili nikakve posljedice, ni promjene u realizaciji planiranih putovanja.

Predmet današnjeg dogovora u Ministarstvu oko otkazivanja najavljenog štrajka vezan je uz nekoliko zahtjeva ORCA-e, koji nemaju utjecaj na materijalni položaj kompanije:
- poslodavac će nastaviti primjenjivati stari, istekli,kolektivni ugovor za vrijeme trajanja kolektivnih pregovora, kao što je to i do sada činio;
- promocije odobrene redovnim putem u srpnju u Sektoru tehnike isplaćivat će se za cijelo vrijeme trajanja kolektivnih pregovora;
- 10 članova kabinske posade, koji su sada zaposleni na određeno vrijeme, bit će primljeni na neodređeno vrijeme jer za istima postoji trajna potreba;
- dosljednom primjenom starog kolektivnog ugovora sezonsko kabinsko osoblje zaposleno preko agencije Dekra prebacit će se za preostalo vrijeme sezonskog rada u radni odnos u Croatia Airlinesu
- potpisat će se sporazum o redoslijednoj listi kabinskog osoblja, koji je već sada u primjeni
- vezano za planiranje rada i odmora članova posada, vrijeme minimalnog odmora u domaćoj bazi će se od 1. rujna ponovo planirati kao i u kolektivnom ugovoru koji je bio na snazi 2012.g.
 
Jedini zahtjev materijalne prirode oko kojega je postignut dogovor, a koji nije materijalno značajan, odnosi se na naknade za promjene u planu posada. Kao znak dobre volje i polazeći od intencije obiju strana da promjena u planu rada posada bude što manje, prihvaćeno je da se počevši od 1. rujna za promjene u planu posada unutar 7 dana, koje su uzrokovane od strane Poslodavca i zahvaćaju slobodne dane, isplaćuje naknada u iznosu od 50 kn bruto za kabinsko obolje i 100 kn bruto po satu za letačko osoblje.
 
Uprava je zadovoljna postignutim dogovorom sa sindikatom jer su njime zaštićeni interesi kompanije, koji uvijek trebaju biti iznad bilo kojih pojedinačnih i parcijalnih interesa.
 
Potpisom ovog sporazuma Uprava kompanije je potvrdila spremnost na socijalni dijalog, koji su prihvatili i sindikati, i koji će biti nastavljen u rujnu ove godine. Nastavkom postupanja u najboljem interesu kompanije nadamo se na kraju i postizanju dogovora o novom kolektivnom ugovoru. Današnjim konstruktivnim pristupom osiguran je nesmetan prijevoz putnika i to kontinuirano kroz cijelu turističku sezonu, a naročito na njezinom vrhuncu, što je od iznimne važnosti kako za kompaniju i sve njene zaposlenike, tako i za ključne strateške interese Republike Hrvatske.

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

SINDIKAT, stjuardese, PILOTI, ŠTRAJK, zračni promet, AVIOPRIJEVOZNICI, croatia airlines