Mojbiz

JAVNO IZLAGANJE: Predstavljen Nacrt prijedloga Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem

Ministrica Žalac: “Hrvatskoj je nužna dugoročna vizija i strategija cjelokupnog razvoja“

Piše: Ivana Vranješ

U organizaciji  Ministarstva  regionalnog razvoja i fondova  Europske unije  u četvrtak  održano je  javno predstavljanje  Nacrta prijedloga  Zakona o sustavu  strateškog planiranja i upravljanja razvojem koji je izradilo Ministarstvo, a na  dnevnom  redu Vlade i  Hrvatskog  sabora naći će se najesen. Zakon  uređuje i jasno  propisuje efikasno  upravljanje javnim politikama, od pripreme, izrade, provedbe, izvještavanja, praćenja i vrednovanja  dokumenata strateškog planiranja.

 Ministrica regionalnog razvoja i  fondova Europske unije   Gabrijela Žalac je rekla kako je riječ  o propisu koji predstavlja prekretnicu  u načinu  upravljanja modernom  državom i javnom upravom u Republici Hrvatskoj. Potreba za ovakvim  propisom postoji niz  godina, a posljedice neuređenog sustava strateškog planiranja i upravljanja prisutne su na svim razinama upravljanja razvojem

 Ministarstvo je predložilo zakonsko rješenje u okviru kojeg su definirana pravila i postupci  u vezi procesa  strateškog planiranja pod zakonskim aktima definirat će  se cjelovita metodologija za izradu strateških dokumenata. Ujedno je izrađen i  prijedlog za razvoj  IT sustava koji će olakšati  administriranje i omogućiti  cjelovito praćenje  i vrednovanje  učinka u provedbi mjera iz strateških dokumenata te  služiti kao baza podataka i indikatora“, rekla je ministrica Žalac

Zakon propisuje i uspostavu informacijskog  sustava  za strateško planiranje i upravljanje razvojem.  Ministrica je naglasila kako načela na kojem počiva Zakon rješavaju probleme horizontalne i vertikalne nepovezanosti te nekontroliranu proliferaciju  strateških dokumenata, optimiziraju odnose između troškova i koristi, utvrđuju pravila vrednovanja i koordinacije strateškog upravljanja i dopuštaju  da na transparentan i odgovoran  način  širi razvojni učinci  budu rezultat svih zainteresiranih dionika. Strateški dokumenti  po prvi puta moći  će se na unificiran i jasan način donositi,  provoditi, pratiti i vrednovati. Ministrica Žalac najavila i aktivnosti  vezano uz izradu Nacionalne  razvojne strategije Republike Hrvatske  do 2030 godine kao krovnog  strateškog dokumenta, iz kojeg će se moći prepoznati ključni razvojni potencijali i odabir smjera i puta prema ostvarenju dugoročne razvojne vizije Republike Hrvatske.  Ovas Strategija će  predstavljati temelj za programiranje proračuna i sredstava iz fondova EU i drugih međunarodnih izvora financiranja dostupnih   Republici Hrvatskoj nakon 2020 godine

 

 Ivica Mudrinić iz Nacionalnog vijeća za konkurentnost je rekao  kako je strateško planiranje način kako realizirati strateške ciljeve ili viziju.

„ Što se tiče strateškog planiranja Hrvatska ima mogućnosti i treba iskoristiti ovakav način upravljanja kako bi realizirali aspiraciju   da  Hrvatska bude bolje razvijena, da građani imaju bolji životni standard i da mladi ostanu u Hrvatskoj „, rekao je Mudrinić.

 Stjepan Ribić  iz Regionalne razvojne agencije Slavonija i Baranja istaknuo je kako Hrvatska ima više od tisuću različitih strategija rađenih po različitim metodologijama koje međusobno nisu usuglašene.

„ Vrijeme je da se sve to svede pod  jednu“ kapu“ i da se jednom metodologijom odredi kako  trebaju izgledati sve te strategije  kako bi jasno definirali put kojim idemo.“, rekao je Ribić . Osvrnuo se i na Strategiju regionalnog razvoja Hrvatske do 2020 godine koja je usvojena te smatra da je ta  Strategija trebala biti usvojena već 2013 godine.

 „ Ako financijsko razdoblje Europske unije traje sedam godina od 2014 do 2020  prije nego što smo ušli u to financijsko razdoblje  trebali smo imati jasno definirane sve nacionalne strategije, a onda i prema nižim razinama, regijama, županijama, jedinicama lokalne i regionalne samouprave“ Vjerujem  da će nam ovaj Zakon pomoći  da u procesu „učenja“ usvojimo sve što nam je potrebno i da u novom financijskom  razdoblju  2021 -2027 budemo  spremni i počnemo aktivno raditi na privlačenju sredstava iz fondova EU“,  ustvrdio je Ribić.

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

upravljanje razvojem, strateško planiranje, gabrijela žalac