Hrvatska

KAD U VOJSKU POĐEM JA: MORH prima 382 vojnika/mornara i 15 liječnika

Kandidati/kandidatkinje za vojnika/mornara u vojničku službu primaju se na četiri godine (s mogućnošću produženja službe), a početak službe je 26. rujna 2017. godine.

FOTO: MORH/J. Kopi
Piše: PolitikaPlus/Hina

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske raspisalo je u srijedu natječaj za ugovorni prijam u djelatnu vojnu službu 382 vojnika/mornara te 15 časnika, doktor/doktorica medicine, priopćila je Samostalna služba za odnose s javnošću i izdavaštvo MORH-a.

Kandidati/kandidatkinje za vojnika/mornara u vojničku službu primaju se na četiri godine (s mogućnošću produženja službe), a početak službe je 26. rujna 2017. godine.
 
Također, za časnike, doktore/doktorice medicine, u djelatnu vojnu službu primaju se kandidati sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem.

Na natječaj za ugovorni prijam vojnika/mornara u djelatnu vojnu službu, mogu se prijaviti kandidati koji zadovoljavaju opće uvjete za prijam u OS RH  propisane Zakonom o službi u OS te posebne uvjete,  srednju stručnu spremu, najviše navršenih 27 godina života do kraja 2017. godine i odslužen vojni rok ili uspješno završen program dragovoljnog vojnog osposobljavanja.  Kandidati podnose prijave Područnom odsjeku za poslove obrane prema mjestu prebivališta ili Središnjici za upravljanje osobljem.
 
Kandidati sa završenim dragovoljnim vojnim osposobljavanjem ili odsluženim vojnim rokom vlastoručno potpisane prijave trebaju predati u roku od 30 dana računajući od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Prije prijema u službu u OS RH kandidati će proći odabirni postupak u skladu s Pravilnikom o načinu i postupku privlačenja, oglašavanja i odabira za prijam u djelatnu vojnu službi i kadetsku službu. Kriteriji i postupak za utvrđivanje uvjeta propisani su Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u OS RH.

Na natječaj za časnike, doktore/doktorice medicine mogu se prijaviti kandidati/kandidatkinje koji zadovoljavaju opće uvjete za prijam u OS RH iz Zakona o službi u OS RH, te posebne uvjete,  najviše navršenih 30 godina života do kraja 2017. godine i odslužen vojni rok ili uspješno završen program dragovoljnog vojnog osposobljavanja ili najviše navršenih 29 godina života do kraja 2017. za kandidate koji nisu završili program dragovoljnog vojnog osposobljavanja ili odslužili vojni rok.

Kandidati koji nisu završili program dragovoljnog vojnog osposobljavanja ili vojni rok  bit će upućeni na dragovoljno vojno osposobljavanje po posebnom programu. Kandidat se nakon završetka časničke izobrazbe primaju u djelatnu vojnu službu, dodjeljuje im se prvi časnički čin i raspoređuju se na časničku dužnost. Prije prijema na osposobljavanje oni prolaze odabirni postupak u skladu s Pravilnikom o kriterijima i postupku odabira osoba koje se upućuju na osposobljavanje za časnike

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu Ministarstva obrane, Uprava za ljudske resurse, Sektor za upravljanje ljudskim resursima, Zagreb, Stančićeva 6.
 
Natječaji su objavljeni na internetskoj stranici Ministarstva obrane, poveznica: https://www.morh.hr/hr/karijera-u-morh-u/natjecaji-i-oglasi.html.

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

OS RH, VOJSKA, HRM, HV, hrvatska vojska, MORH, OSRH