Zagreb

GRADSKA SKUPŠTINA: Izglasana dodatna pomoć jednoroditeljskim i obiteljima s djecom ili osobama s invaliditetom

Između ostalog, utvrđuje se i podmirenje pogrebnih troškova kao nova vrsta pomoći.

Piše: PolitikaPlus/Hina

Zastupnici zagrebačke Gradske skupštine prihvatili su u utorak na sjednici izmjene i dopune odluke o socijalnoj skrbi kojima se dodatno pomaže obiteljima s dvoje ili više djece s teškoćama u razvoju, odnosno osoba s invaliditetom, kojima je potrebna svakodnevna i dugotrajna njega kao i jednoroditeljskim obiteljima s roditeljem- njegovateljem.

Prema odluci o socijalnoj skrbi pravo na novčanu pomoć u iznosu od 1.000 kuna imaju osobe kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja ostvaruju osobe kojima je to pravo utvrđeno rješenjem Centra za socijalnu skrb Zagreb, a koje žive u obitelji čiji ukupni prihodi ne prelaze iznos od 2.500 kuna mjesečno, a današnja izmjena odluke omogućuje da u obitelji u kojoj je više osoba steklo pravo na status roditelja njegovatelja, pravo na novčanu pomoć ostvaruje svaka od tih osoba, pod uvjetom da je ta naknada jedini prihod obitelji.

Također, izmjena omogućuje da jednoroditeljska obitelj, koju čine samo roditelj-njegovatelj i djeca, pravo na novčanu pomoć ostvaruje bez obzira na visinu iznosa koji, sukladno propisima o obiteljskim odnosima, mjesečno prima za uzdržavanje djece (tzv. alimentacija).

Uz to, utvrđuje se, uz  hrvatske državljane s prebivalištem u Zagrebu i azilante s prebivalištem u Zagrebu, nova kategorija korisnika prava iz sustava socijalne skrbi - stranci pod supsidijarnom zaštitom s prebivalištem u Zagrebu, koji, kao i azilanti, predmetni status ostvaruju sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti.

Između ostalog, utvrđuje se i podmirenje pogrebnih troškova kao nova vrsta pomoći.

Podmirenje pogrebnih troškova iz gradskog proračuna osigurava se za osobe koje su preminule na području Zagreba i u trenutku smrti su imale prijavljeno prebivalište na području Zagreba,  a nemaju obveznika zakonskog ili ugovornog uzdržavanja ili drugih osoba koje će podmiriti pogrebne troškove.

Zastupnici su na sjednici prihvatili Izvješće o radu gradonačelnika od 1. siječnja do 30. lipnja. Prihvaćen je i prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i gradskih zastupnika izabranih s liste grupe birača u 2017. Sredstva za ovu namjenu osiguravaju se u zagrebačkom proračunu za iduću godinu u iznosu od 2,7 milijuna kuna.

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

socijalna skrb, skupština, zagreb