Hrvatska

RASPRAVA: Burno u Saboru: Oporba vladajuće proziva za političko kadroviranje

Raspravu o izmjenama Zakona o socijalnoj skrbi saborska je oporba iskoristila kako bi vladajuće prozvala za političko kadroviranje.

Piše: PolitikaPlus/Hina

Raspravu o izmjenama Zakona o socijalnoj skrbi saborska je oporba iskoristila kako bi vladajuće prozvala za političko kadroviranje, poručujući im da sredstva usmjeravaju na korisnike zakona, a ne na zbrinjavanje svojih kadrova na čelnim mjestima u resoru socijalne skrbi.

"Ravnateljima, kojima ističe mandat, centri za socijalnu skrb bit će dužni ponuditi ugovor o radu, a to je političko kadroviranje", uvjerena je HDZ-ova Nada Murganić, koja podsjeća kako je riječ o ravnateljima koji su mahom imenovani u mandatu aktualne vlade. "Sredstva bi trebali usmjeravati na korisnike zakona, a ne na zbrinjavanje kadrova", poručila je.

Zamjenica ministrice socijalne politike i mladih Maja Sporiš odbacuje optužbe o političkom kadroviranju te podsjeća kako je plaća ravnatelja centra za socijalnu skrb oko 9 tisuća kuna. Netočno je, kaže, da je politički iskadrovirano svih 80 ravnatelja centara za socijalnu skrb. "40 posto njih je ostalo iz prošlog mandata", poručila je Sporiš.

"To što tvrdite upravo dokazuje kako je na sceni političko kadroviranje", uzvratio joj je Mladen Novak iz Laburista, a da se kadrovira se na svim razinama, od najnižih do najviših, "bez obzira je plaća devet ili 15 tisuća kuna" smatra i HDZ-ov Frano Matušić.

"Ljudi dok su na takvom ravnateljskom mjestu moraju donositi nepopularne odluke, pa bi im trebalo omogućiti da nakon mandata ostanu u tom sustavu", pojašnjavala je SDP-ova Ivana Posavec Krivec.

Sporiš je zakonske izmjene branila potrebom usklađivanja odredbi Zakona o socijalnoj skrbi sa Zakonom o jedinstvenom tijelu vještačenja. Izmjenama Zakona o socijalnoj skrbi omogućit će se da, sukladno zakonu o jedinstvenom tijelu vještačenja, od 1. siječnja 2015. poslove vještačenja pri ostvarivanju prava iz sustava socijalne skrbi u prvom i drugom stupnju obavlja Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Također se, jasnijim definiranjem pojedinih odredbi Zakona o socijalnoj skrbi, osigurati ujednačena primjena i pravna sigurnost korisnika pojedinih prava i usluga u sustavu.

"Da li jedinstveno tijelo vještačenja može početi s radom 1. siječnja 2015. u svezi hrvatskih branitelja, dok je na snazi Zakon o pravima hrvatskih branitelja ovakav kakav je danas", zanimalo je HDZ-ovog Zvonka Milasa. "Vjerujem da može", uzvratila je Sporiš. "Lijeva ne zna što joj radi desna! Ova vlada učinila je svjetonazorski zaokret pa sada 'vjeruje'", repilicirao joj je Matušić.

U Klubu SDP-a uvjereni su kako Zakon o socijalnoj skrbi osigurava transparentan i pravedan sustav, ali i poručuju kako se zakon mora usklađivati s novim direktivama i obvezama.

Zastupnici su raspravili i izmjene Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama. Njime bi se trebalo omogućiti usklađenje odredbi koje se odnose na postupanje nadležnog tijela za ostvarivanje prava na rodiljne i roditeljske potpore sa Zakonom o jedinstvenom tijelu vještačenja. Izmjene predviđaju i usklađenje s propisima EU u dijelu u kojem se izjednačavaju prava posvojitelja blizanaca i posvojitelja koji istovremeno posvajaju više djece s pravima zaposlenih i samozaposlenih roditelja koji se odnosi na pravo na roditeljski dopust, kazala je Sporiš.

Iako HDZ nije imao primjedbi na predloženi zakon. upozorili su na pad nataliteta, a vladajuće prozvali jer tijekom tri godine na vlasti nisu donijeli nacionalnu populacijsku politiku. "Ministarstvo socijalne politike i mladih propustilo je zakonom još jače zaštiti majčinstvo te poticati natalitet", zamjerila je Murganić.

Na njezinu tvrdnju kako je Hrvatska pred demografskim slomom, nadovezao se HDSSB-ov Boro Grubišić, koji je poručio da je Hrvatska već demografski slomljena.

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

oporba, socijalna skrb, sabor