Hrvatska

O OVRHAMA: Aleksa Bjeliš: Radimo vatrogasne mjere koja ne mogu riješiti problem

Politika Ministarstva oko cijelog istraživačkog sustava išla je u krivom smjeru.

Piše: PolitikaPlus

Na današnoj konferencija za novinare Sveučilišta u Zagrebu, rektor Sveučilišta u Zagrebu Aleksa Bijeliš je komentirao ovrhe sastavnica Sveučilišta tako je naglasio  nadu da će se predstavnici akademske zajednice, ministarstva, ali i cijele vlade ubuduće na najodgovorniji način suočiti s problemima i tražiti rješenja, na "bitno drugačiji način od onoga koje smo iskusili u protekle dvije godine", te uz puno konstruktivniji dijalog i viši stupanj razumijevanja.

 

Na novinarsko pitanje kako komentira slučajeve ovrhe određenih sastavnica fakulteta, rektor Sveučilišta u Zagrebu Aleksa Bijeliš odgovara; Moram istaknuti da su ova tri fakulteta, tri od devedeset fakulteta u zemlji, od 2009 nisu ništa drugačije radili od ranijih ili kasnijih godina kvalitativno. Tako da mi se čini nasumičan izbor fakulteta i godina, hoću reći kad bi se išlo dalje i primjenjivalo ovakav pristup moglo bi se zahvatiti puno više fakulteta i godina i sustav bi se doveo u stanje u kojem ne bi mogao funkcionirati.

 

Politika Ministarstva oko cijelog istraživačkog sustava išla je u krivom smjeru, zaboravilo se da treba čuvati cijeli sustav koji treba planirati na puno racionalniji, osvješteniji i argumentiraniji način, ustvrdio je, izdvojivši predsjednika Ivu Josipovića kao poticajnog sudionika u tim temama. U ovom mandatu treba razmotriti promjenu dosadašnjeg pristupa jer su visoko obrazovanje i istraživanje postali tegobni i naporni dijelovi javnog sustava koji je sve teže financirati, a nije se dovoljno uvidjelo koliko oni mogu biti element razvoja i izlaska iz krize, istaknuo je. Veće prilike za zapošljavanja mladih istraživača i traženje novih izvora nije samo pitanje proračunskih sredstava, nego drugačijeg pristupa, dodao je.

 

 

 

U okviru sveučilišne inicijative devet sastavnica Sveučilišta u Zagrebu na
temelju odluke Senata raspisuje natječaje za zapošljavanje 44 asistenta
Na temelju Odluke Senata o pokretanju programa otvaranja novih radnih mjesta asistenata čije se financiranje osigurava sredstvima sastavnica i zajedničkim sveučilišnim sredstvima od 2. travnja, te dvjema odlukama Senata sa sjednica održanih 20. svibnja i 10. lipnja, na Sveučilištu u Zagrebu raspisat će se natječaj za ukupno 44 radnih mjesta za zapošljavanje asistenata na devet sastavnica Zagrebačkog sveučilišta.

 

U skladu s Odlukom Senata, natječaj za zapošljavanje asistenata raspisuju sastavnice, a asistenti će biti zaposleni na vrijeme od tri godine.
Sveučilište u Zagrebu financijski će poduprijeti ovaj program osiguravanjem 40% potrebnih sredstava za financiranje bruto plaće asistenata kroz razdoblje od tri godine, dok će ostalih 60% sredstava osigurati sastavnica.
Sredstva za pokretanje programa zapošljavanja mladih asistenata Sveučilište u Zagrebu osiguralo je temeljem Ugovora o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija u ak. god. 2012./2013., 2013./2014., 2014./2015., a riječ je o ukupno oko 9,7 milijuna kuna.

 

 


Svrha pokretanja ovog sveučilišnog programa otvaranja novih radnih mjesta je kratkoročno i djelomično prevladavanje problema s nemogućnošću zapošljavanja novih asistenata na sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu dok se na nacionalnoj razini ponovno ne uspostavi stabilan sustav koji je poremećen
od 2012. godine nadalje. Pritom ovaj sveučilišni program ne može zamijeniti druge oblike zapošljavanja asistenata na nacionalnoj razini, već mu je glavni cilj ublažavanje sadašnjeg kritičnog stanja.

 


Na temelju Odluke Senata, sastavnice Sveučilišta u Zagrebu mogle su svoje prijedloge dostaviti posebnom povjerenstvu do 30. travnja. Ovo povjerenstvo potom je razmotrilo pristiglu dokumentaciju i na temelju procjene ispunjavanja kriterija propisanih Odlukom, Rektorskom kolegiju u širem sastavu i Senatu Sveučilišta u Zagrebu, predložilo pokretanje postupka za raspisivanje natječaja za ukupno 44 asistentskih mjesta na devet sastavnica. Na temelju Odluke Senata, Sveučilište u Zagrebu osiguralo je sredstva za otvaranje do 55 novih radnih mjesta za asistente na sastavnicama. Ostatak planiranih sredstava koja nisu iskorištena ove godine, usmjerit će se na raspisivanje natječaja i zapošljavanje asistenata u okviru sveučilišne inicijative u sljedećoj akademskoj godini.

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

ministarstva, ovrhe, aleksa bijeliš, sveučilište, SENAT