Znanost

OBRAZOVANJE : Modernizacija doktorske izobrazbe na Sveučilištima u Hrvatskoj

Cilj je modernizirati doktorsku izobrazbu u Hrvatskoj, kako bi ti stručnjaci bili konkurentni.

Piše: Ilijana Grgić

Projektom Modernizacija doktorske izobrazbe kroz implementaciju Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (MODOC) žele se stvoriti preduvjeti za unaprjeđenje profesionalnih i osobnih kompetencija doktoranata u skladu s novim zahtjevima tržišta rada te u skladu sa standardima Hrvatskog kvalifikacijskog okvira.

 

Kada  se rad o izobrazbi doktoranda na zagrebačkom Sveučilištu, tada prorektorica za istraživanje i tehnologiju Melita Kovačević kaže da smo negdje na pola puta.

-Puno toga smo promijenili , ali daleko smo od onoga što bi trebali biti, još uvijek smo u nekim stvarima  na  strani onog tzv. tradicionalnog, ističe Kovačević.

 

 

Naime, za sve veći broj mladih doktora znanosti nema posla u sklopu akademske zajednice već bi posao trebali pronalaziti izvan nje.  A kako bi što uspješnije odgovorili na nove izazove u razvoju karijere, potrebno ih je pripremiti prema očekivanjima koja od njih imaju potencijalni poslodavci.

 

Stoga se i krenulo u realizaciju projekta  koji je započeo istraživanjem trenutne razine profesionalnih i osobnih kompetencija doktoranada te istraživanjem očekivanja poslodavaca od zaposlenika s doktoratom znanosti.


 

Rezultati oba istraživanja koristit će se za izradu kurikuluma za razvoj dodatnih vještina doktoranada, koji će se moći implementirati u sklopu programa doktorskih studija na hrvatskim sveučilištima. Kurikulum će biti izrađen prema standardima Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, a time u skladu i s Europskim kvalifikacijskim okvirom.

 

Uspješna implementacija kurikuluma na hrvatskim sveučilištima osigurat će se usavršavanjem akademskog osoblja te izradom smjernica za provedbu i daljnji razvoj ovoga programa.

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

Zagreb, sveučilište