Tag: "toni meštrović"

Zbirka Richter
Zvučni rad Tonija Meštrovića nadahnut skulpturama Vjenceslava Richtera
NAGRADE
Daliboru Martinisu za razgovor sa samim sobom prva [email protected] Prvonagrađeni rad 'Dalibor Martinis razgovara s Daliborom Martinisom. 1978-2010.' osvojio je 50 tisuća kuna,