Tag: "općina tisno"

Zbog odgode uvođenja poreza na nekretnine
Općina Tisno pokreće postupak protiv Ministarstva financija