Tag: "kvota"

ODLUKE SENATA
Za buduće studente: Objavljene kvote za upis na zagrebačke fakultete U skladu s odlukom Senata, na Sveučilištu u Zagrebu za upis studenata u I. godinu studija osigurano je ukupno 12 456 mjesta.
MANJI BROJ
Kvota za upis studenata na I. godinu na Sveučilištu je 12.507 mjesta Najveće smanjenje upisnih kvota je na društvenom i humanističkom području - Ekonomski fakultet smanjit će kvotu za 260 mjesta, Pravni za 332 (od toga je 250 mjesta na studijskim programima bivšeg Društvenog veleučilišta), Fakultet organizacije i informatike za 90, Učiteljski fakultet za 60, Fakultet političkih znanosti za 40, Katoličko-bogoslovni za 33 a Hrvatski studiji za 25 mjesta.