Tag: "hrvatski državni arhiv"

NOĆ MUZEJA U HDA
Predavanje prof. Davorina KEMPFA o Stjepanu ŠULEKU NOĆ MUZEJA U HDA 27.1.2017 U 19.00 sati predavanje prof. Davorina KEMPFA o Stjepanu ŠULEKU
DANAS NA FFZG
Hrvatska groblja 1914. – 1918. Karpati, Galicija, Bukovina Navršilo se 100 godina od dolaska Miroslava Krleže na bojište u Ukrajini. Prebivanje na Istočnom bojištu, utjelovljeno u drami Galicija, zbirci novela Hrvatski bog Mars ili knjizi Davni dani, sagledano s ukrajinskog gledišta, upućuje kako je Krleža bio vrlo dobro upoznat s ukrajinskim prilikama.
FILMSKI ČETVRTAK U HDA
Ples na filmu - pokret i slika Kada spomenemo pokret kao dio umjetničke forme nezaobilazno nam u misli dolaze dva pojma, ples kao umjetnost gibanja tijela i film kao umjetnička forma koju omogućava tehnologija pokretne slike.