Tag: "dječija paraliza"

Svjetski dan cerebralne paralize
Većina djece bez sustavne rane intervencije