Tag: "dječi vrtić"

BAKTERIJA
Pojava E. coli u kostrenskome dječjem vrtiću pod kontrolom Trenutačno ne rade tri odgajateljice u kojih je pronađen štetan tip bakterije E. coli