Tag: "anonimni pozivi"

"Simultane dojave"
Zbog prijetnji bombama u Moskvi evakuirano 20 tisuća ljudi