Tag: "USLUGE"

VLADA
U turističke usluge uvrštavaju se i usluge zdravstvenog turizma
NE PROPUSTITE
U Zagrebu se održava konferencija o Lean i Green proizvodnji i uslugama U Hrvatskoj se sve više govori o primjeni Leana menadžmenta u poduzećima i o koristi koju njegova primjena donosi.