Tag: "Savjetovalište Luka Ritz"

GRAD ZAGREB
Primopredaja prostora Centra za pružanje usluga u zajednici Savjetovalište Luka Ritz Centar nosi ime Luke Ritza koji je kao maturant 12. lipnja 2008. preminuo od posljedica fizičkog nasilja u Gavranovoj ulici na Bundeku.