Tag: "SINDIKAT ZDRASTVA"

PREGOVORI
Vlada ponudila 7 posto povišice zdravstvu
SINDIKAT ZDRASTVA
Dodatak Granskom kolektivnom ugovoru je na štetu zaposlenika u zdravstvu Zaposlenici su u zdravstvu trajno izgubili pravo na uvećanje osnovne plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža u zdravstvu..