Tag: "LIBURNIJA FILM FESTIVAL"

LIBURNIA UPLOVLJAVA
Najbolje od recentne hrvatske dokumentaristike
OPATIJA
Premijerom filma 'Nasljeđe' otvara se Liburnia Film Festival U okviru kojega će se prikazati 32 filma, među kojima je i pet svjetskih premijera.