Tag: "FRFORME ŠKOLSTVA"

GIMNAZIJA GAUDEAMUS
Podržati reformu u kojoj je informatika izborni predmet u najmanju je ruku neozbiljno Takav pristup hrvatsku djecu dovodi u položaj pomoćnih radnika.