Tag: "FESB"

POTPISAN SPORAZUM O SURADNJI
Uskoro iz Splita putnički brodovi na električnu energiju